Skip to main content

About the project


V sodobnem času je inovativnost ključnega pomena za razvoj in ekonomske rezultate. Slovenija, Avstrija in Madžarska že vlagajo v področje inovativnosti, a je pred njimi še veliko izzivov pri uvajanju inovativnosti na vsa področja družbe. Eno med njimi je izobraževalni sistem, ki se mora nenehno prilagajati potrebam sodobne družbe, med katerimi izstopajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost (CI&E) so ključne kompetence, ki se jih ni mogoče preprosto naučiti. Tako je namen projekta v osnovnih šolah spodbuditi drugačen način razmišljanja in pokazati, da so ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost ključni za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah, pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. Nadalje je cilj projekta naučiti udeležence, kako omenjene veščine uporabiti v praksi.

preberi več...

Innovative Project with Pupils