Skip to main content

BODIMO INOVATIVNI!

V sodobnem času je inovativnost ključnega pomena za razvoj in ekonomske rezultate. Slovenija, Avstrija in Madžarska že vlagajo v področje inovativnosti, a je pred njimi še veliko izzivov pri uvajanju inovativnosti na vsa področja družbe. Eno med njimi je izobraževalni sistem, ki se mora nenehno prilagajati potrebam sodobne družbe, med katerimi izstopajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost (CI&E) so ključne kompetence, ki se jih ni mogoče preprosto naučiti. Tako je namen projekta v osnovnih šolah spodbuditi drugačen način razmišljanja in pokazati, da so ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost ključni za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah, pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. Nadalje je cilj projekta naučiti udeležence, kako omenjene veščine uporabiti v praksi.

Na podlagi projektnih dejavnosti, evalvacije in ob upoštevanju posebnosti posamezne sodelujoče države bomo pripravili končni InnoTeach model. To bo optimiziran, dovršen komplet orodij (IO6), ki bo vključeval nabor metodologij, navodil in gradiv za uspešen prenos projektnih ciljev v prakso drugih šol ter za njihovo potrditev. Dejavnosti bodo vključevale tudi zanimiva, interaktivna mednarodna usposabljanja (C1) in nacionalno e-usposabljanje (C2). Učitelji bodo pridobili znanja in veščine s področij CI&E. Pomembno je tudi, da bodo udeleženci razvijali osebne kompetence, ki so potrebne za uspešno realizacijo idej (npr. samozavest, pogum, pripravljenost tvegati, skupinsko delo ipd.). V okviru praktičnega dela bodo učitelji določili konkretne izzive (šolski problem, izobraževalni proces, lokalno okolje idr.) in izvedli vse potrebne faze, ki so ključne za realizacijo ideje v resničnem življenju.
V okviru projekta bomo spodbudili šole/učitelje k sodelovanju z različnimi deležniki, npr. podjetji, raziskovalci, starši, inovatorji in podjetniki. Ti lahko, na povabilo učiteljev, s svojimi izkušnjami obogatijo program in predstavijo svoje delo, organizirajo se lahko obiski delovnih organizacij … Drugi lahko predstavijo svoje probleme, šola pa prispeva ideje in razvija rešitve. Poleg tega je pomembna podpora lokalnih deležnikov učiteljem in učencem pri izdelavi prototipov, materialov, opreme … Pomembno je poudariti, da je bilo mnogo uspešnih projektov izvedenih prav v sodelovanju med šolo in lokalno skupnostjo.

NAMEN IN CILJI

Osnovni namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi drugačen način razmišljanja; pokazati, da je inovacija ključna za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah ali pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. V prvem koraku bomo učitelje usposobili in jih opremili z ustreznimi orodji za ustvarjalno delo.  Učitelje bomo spodbudili k uporabi znanj v praksi. Določili bodo konkreten izziv (problem iz šolskega okolja, izobraževalnega procesa, lokalnega okolja ipd.) in izvedli vse potrebne korake, ki so bistveni za oblikovanje, razvoj in izvedbo inovativnih rešitev, da bo ideja zaživela v realni situaciji.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina projekta so učitelji 2. in 3. triade osnovne šole (učenci v starosti 9-14 let). Posredna ciljna skupina projekta so učenci.

TRAJANJE PROJEKTA

1. September 2016 – 31. Avgust 2018

PARTNERJI V PROJEKTU

  1. Korona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo (Project leader, Slovenia), http://www.inovativnost.net/aboutus.asp
  2. Osnovna šola Trnovo (Slovenia), http://www.ostrnovo.si/
  3. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Slovenia), http://www.oslag.si/
  4. I.S.C.N. GesmbH (Austria), http://www.iscn.com/
  5. ORG Grazer Schulschwestern (Austria), http://www.schulschwestern.at/org
  6. iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. (Hungary), http://www.itstudy.hu/en/lap
  7. Turai Hevesy György Általános Iskola (Hungary), http://hevesytura.hu/
  8. Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Hungary), http://www.szechenyikerepes.hu/

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Naslov projekta: BODIMO INOVATIVNI! Razvoj ustvarjalnosti, inovativnost in podjetnosti za učitelje v osnovnih šolah
Akronim: InnoTeach
Številka projekta: 2016-1-SI01-KA201-021641
Vodja projekta in koordinator: Korona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Slovenija
Program: Erasmus+, Strateška partnerstva na šolskem področju
Kontakt: Urška Mrgole – info@innovation.si