Skip to main content

Newsletter

Najprej smo oblikovali InnoTeach model usposabljanja na področju inovativnosti. Usposobili smo skoraj 80 InnoTeach mentorjev, ki so prejeli mednarodni certifikat, in sicer iz Slovenije, Madžarske in Avstrije. V sodelovanju s stotinami učencev so razvili 16 inovativnih projektov, ki se spopadajo zrazličnimi izzivi.
Raziskave in razvoj novih in izboljšanih storitev, sistemov in izdelkov so pomembna gonilna sila za evropski trg. Inovacije zahtevajo ljudi, ki so sposobni sodelovati v inovativnih skupinah, ustvarjati inovativne in nove ideje, spodbujati ustvarjalna okolja, ki podpirajo ustvarjanje inovacij in inovacijskih procesov, ki podpirajo celotno verigo od ustvarjanja idej do njihove izvedbe.
Slovenija, Avstrija in Madžarska precej vlagajo v področje inoviranja, a je pred njimi še veliko izzivov pri njegovem uvajanju v vsa področja družbe. Eno med njimi je izobraževalni sistem, ki se mora nenehno prilagajati potrebam sodobne družbe s ključnimi temami ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti (v nadaljevanju: UIP). To so ključne kompetence, ki se jih ni mogoče preprosto naučiti.